NAČÍTÁM...

Příspěvky označené "požár"

28Kvě

Co je to zabezpečovací zařízení

od ČIP plus

Oblast zabezpečovacích systémů a ochrana majetku je velmi rozsáhlá a vyspělá oblast kterou zvládá jen málo odborníků. Dnes již nelze podomácku vyrobit nebo namontovat zabezpečovací systém v takové kvalitě v jaké je nabízen profesionálními firmami.

Je dobré, mít aspoň základní povědomí o tom, co znamenají jednotlivé termíny. Proto vám zde nabízíme malý slovník pojmů, s kterými se určitě setkáte při hledání kvalitní firmy, která zabezpečí váš domov. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a snaží se vám přiblížit oblast použití.

Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací systém neboli zabezpečovací zařízení je zařízení pro zajištění ochrany objektu (bytu, budovy či jinak vymezeného prostoru) před vniknutím cizí osoby. Zabezpečovací zařízení se většinou skládá z několika částí. Nejběžnější částí bývají mechanické prvky ochrany. Za tyto prvky lze považovat například bezpečnostní zámek či bezpečnostní dveře, mříže a folie na skla. Další technicky vyspělejší částí můžou být elektronické prvky zabezpečení. Kombinací mechanických a elektronických prvků zabezpečení lze dosáhnout velmi spolehlivého a kvalitního zabezpečovacího systému.

Bezpečnostní dveře

Pod pojmem bezpečnostní dveře si můžeme představit na první pohled obyčejné dveře vybavené mechanickými bezpečnostními prvky. Základním bezpečnostním prvkem je jejich zesílená konstrukce bránící proražení či jinému mechanickému poškození. Bezpečnostní dveře jsou vybaveny uzamykacím systémem v několika různých bodech (vícebodové zamykání). Vícebodové uzamykání brání dveře proti vyražení a proti roztažení zárubní.
Dalším ochranným prvkem může být ochrana proti jejich vysazení ze zárubní. Ale ani ty nejlepší bezpečnostní dveře nejsou moc platné pokud nejsou vybaveny kvalitním bezpečnostním zámkem.

Bezpečnostní zámek

Bezpečnostní zámek musí být konstruován tak, aby maximálně komplikoval odemčení planžetou nebo odvrtáním běžnou vrtačkou. Zámek musí být konstruován tak, aby bránil provrtání zamykacího mechanismu. V neposlední řadě je nutné, aby zámek nešel rozlomit. Dohromady s kvalitním bezpečnostním zámkem by mělo být namontováno i kvalitní zámkové kování, které chrání zámek a nezpřístupňuje ho k neoprávněné manipulaci.

Bezpečnostní fólie

Okenní fólie je moderní prvek ochrany zdraví, majetku a zabraňuje úniku tepla skrze prosklenou plochu okna. Nejjednodušší cesta, jak vniknout do objektu, je skleněná plocha okna. Tomu lze zabránit bezpečnostní fólií.

Bezpečnostní fólie je tenká a není vidět ale je dostatečně pevná k tomu, aby zabránila průniku skrz okno. Je nalepena po celé ploše skla a při jeho rozbití udrží sklo pohromadě. Nelze ji běžným způsobem prorazit, roztrhnout ani roztavit. Ve většině případů je pevnější než rám okna. Zabrání tak průniku nepovolané osoby do objektu a pořezání o rozbité sklo.

Solární fólie je druhem okenní fólie. Není dostatečně pevná, aby zabránila průniku do objektu ale udrží rozbité sklo pohromadě tak, aby nedošlo ke zranění. Její hlavní funkcí je odraz tepelné energie nebo světla. Tím zabrání úniku tepla z objektu a poškození zboží ve výloze sluncem.

Privátní fólie chrání vaše soukromí před pohledy kolemjdoucích. Existují oboustranně neprůhledné privátní fólie které se používají ve většině případů do koupelen, šaten či na WC. Tyto fólie nahrazují bílou barvu natíranou na okna a působí mnohem estetičtějším dojmem. Další možností jsou zrcadlové fólie. Jsou poloprůhledné a z jedné strany zrcadlí okolní prostředí čímž zamezují pohledu skrze. Z druhé strany je sklo plně průhledné.

Elektronický zabezpečovací systém

Je soustava elektronických prvků (detektorů) reagujících na různé podněty vyvolané obvykle narušitelem. Prvky zabezpečovacího systému jsou zapojeny do bezpečnostní ústředny. Zde dochází k vyhodnocení podnětu.

Bezpečnostní ústředna

Bezpečnostní ústředna je mozkem bezpečnostního systém. Je zodpovědná za jakoukoliv událost vyvolanou některým z připojených čidel. Na tuto událost reaguje podle nastavení tak, že vyvolá akustický poplach, odešle SMS, zavolá nebo informuje pult centrální ochrany. Bezpečnostní ústředna je složité a technicky vyspělé zařízení, které je nutno pro správnou funkci odborně nastavit. Je schopna uchovávat záznamy o jednotlivých událostech, jako jsou příchod a odchod osob ze střeženého objektu a vyvolaných poplaších.

Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany (PCO) je služba se stálou obsluhou, ke kterému jsou připojeny zabezpečené objekty v okolí. Každý z připojených objektů automaticky hlásí svůj stav a nepřetržitý dozor může okamžitě reagovat na vzniklý poplach. Vzhledem k rychlosti reakce zásahové jednotky je tento způsob hlídání objektů velmi efektivní a dokáže být v narušeném objektu do několika minut. Za hlídání se platí měsíční poplatky provozovateli pultu.

Ovládání zabezpečovacího zařízení

Bezpečnostní systémy využívají k ovládání nejčastěji číselné klávesnice. Každá oprávněná osoba dostane přiřazen číselný kód, jímž může systém zapnout či vypnout. Tento kód je rozdílný pro každou osobu a zabezpečovacímu zařízení tak dovoluje rozeznat, o koho se jedná a do jakých prostor může být vpuštěn. Dále je možno, zejména pro starší osoby nebo děti, využít k ovládání čip nebo dálkový ovladač.

Tísňový hlásič

Tísňový hlásič nebo tísňové tlačítko je velmi účinné zařízení pro přivolání pomoci v nebezpečí. Lze si jej představit jako skryté tlačítko, které při stisku vyvolá poplach nebo zavolá bezpečnostní službu. Bezdrátové tlačítko lze schovat do kapsy a v případě nouze jej použít k zavolání pomoci. Tato možnost bývá velmi často využívána staršími lidmi, kteří si tímto způsobem mohou zavolat zdravotní pomoc v případě zdravotních komplikací, aniž by museli použít telefon.

Požární signalizace

Požární signalizaci neboli požární systém si lze představit jako několik většinou elektronických prvků reagujících na některý z prvotních jevů požáru. Elektronické prvky mohou reagovat například na kouř (nejsou vhodné do kuřáckých prostor), na zvýšenou teplotu nebo na chemickou změnu složení okolního vzduchu (unikající plyn). Pokud některý z elektronických prvků zaregistruje problém, předá informaci centrální ústředně a/nebo sám autonomně vyhlásí poplach.

Obranné spreje pro osobní bezpečnost

Obranné spreje jsou jedním z nejúčinnějších prostředků k obraně při napadení. Lze je mít vždy při sobě. Jejich malé rozměry a jednoduché použití vám dovolí útočníka zneškodnit. Obranné spreje jsou plněny slzotvornými plyny nebo přírodními substancemi. Spreje se slzotvornými plyny jsou označovány zkratkou CN nebo CS. Jsou většinou levnější ale mají podstatnou nevýhodu. Reagují až po několika sekundách. Pro osoby se sníženým prahem bolesti nebo osoby pod vlivem alkoholu nemívají zaručený efekt. Spreje s přírodními substancemi označované zkratkou OC jsou účinné okamžitě při styku se sliznicí. způsobují dušnost a dráždivý kašel. Tím působí i na osoby se sníženým prahem bolesti. Jsou také vhodné proti útoku zvířete a to včetně útočných plemen psů.

Kamerový systém

Kamerový systém, někdy nazývaný také jako průmyslová televize nebo uzavřený kamerový okruh, je zařízení pro sledování vybraných prostor jak za účelem ochrany tak za účelem kontroly. Kamerový systém lze rozdělit na dvě části. Na část monitorující (sledující) složenou z kamer a na část záznamovou. Záznamová část ukládá získaný obraz pro případné další použití. Záznamová část dovoluje případné obsluze na operátorském pracovišti sledovat dění na několika místech najednou. Příkladem může být doprava po městě nebo dozor v bankovních prostorech. Dnešní rozvinutá technika dokáže rozpoznat pohyb před kamerou a upozornit operátora či spustit záznam.

28Kvě

Požární bezpečtnost

od ČIP plus

Proč si pořídit požární hlásič?

Čím dál častěji slyšíme o vzniku požáru nebo otravě v domácnostech a průmyslových objektech. Proto jsme pro Vás připravili krátké shrnutí a několik rad, jak případné riziko minimalizovat. Nikdo si totiž nemůže být jist, zdali nebude i on dalším účastníkem.

Typy hlásičů dle detekce

 • Vznik požáru
 • Únik hořlavého plynu
 • Únik jedovatého oxidu uhelnatého

Požáry v domácnostech a jak jim předcházet

Každým rokem dochází v našich domácnostech k více jak 2500 požárům, při nichž přijde o život téměř 100 lidí a na 500 osob je zraněno. Hlavním podílem na těchto požárech je lidská neopatrnost a nedbalost při vaření, kouření a manipulaci s otevřeným ohněm. Dnešní domácnosti jsou doslova přeplněny vybavením z hořlavých a vznětlivých materiálů. Naproti tomu požární ochrana a protipožární vybavení domácností silně pokulhává za vybavením domácností ve vyspělých státech Evropy. A proto i nevhodně odložená cigareta nebo svíčka může změnit bezpečí Vašeho domova v hořící past. V takovéto pasti už zbývá na záchranu jen několik okamžiků. Hasiči často nalézají v doutnajících troskách jen bezvládná těla osob, kterým není pomoci. Přitom prevence proti požáru a rychlost informovanosti o vzniklém požáru zachraňuje životy i majetek.

Jak předcházet vzniku požáru

Vznik požáru nelze vyloučit a je třeba s ním počítat. Nejlepší obranou a nezbytným předpokladem je včasné zjištění a rychlý zásah. Ten dovede zachránit lidské životy i majetek. Málokdo si však uvědomuje, že většina obětí požáru neuhoří ale zemře v důsledku nadýchání se toxických zplodin. Největší nebezpečí na nás číhá v noci. Kouř je totiž rychlejší a tišší než oheň a pouhá dvě až tři nadechnutí jsou smrtelná. Navíc toxický kouř prohlubuje spaní, a tak se oběti požáru udusí během spánku bez možnosti záchrany. Jedinou ochranou je v tomto případě včasné varování a rychlý odborný zásah. K rychlému varování poslouží požární hlásič. Pro rychlý zásah je vhodné vlastnit aspoň jeden hasicí tlakový přístroj.

Zde doslova platí, lepší je, když Vás budí hlásič nežli hasič.

Únik hořlavých plynů

Pokud vlastníte plynový spotřebič, plynová kamna, Wavky či karmu, nemůžete si být nikdy jistí, zda nedojte k úniku plynu. I přesto, že dnes se ve většině případů používají plyny, které lze při úniku cítit, nikdo vám nezaručí, že ho zavčas ucítíte. Ve spánku či v nepřítomnosti stačí pouze neopatrnost a zkáza je tu. Plyn nejen že je schopen člověka otrávit, ale i nepatrná jiskra dokáže zažehnout peklo. Potom už je pozdě přemýšlet, proč jsme chtěli ušetřit a nepořídili si detektor plynu.

Únik oxidu uhelnatého

Plynové spotřebiče mohou být nebezpečné, pokud dojde k jejich závadě, nebo nedochází k dostatečnému přísunu vzduchu. V těchto případech dochází k vzniku oxidu uhelnatého. Tento plyn není cítit a je jedovatý. Je vhodné provádět pravidelné revize plynových spotřebičů a instalovat detektor, který tento plyn detekuje.

Desatero požární prevence

Stačí pouze málo a nebezpečí vzniku požáru může být sníženo na minimum. Bohužel často také stačí málo a toto nebezpečí může být extrémně zvýšeno. Nepatrná investice a několik pravidel můžou zajistit několikanásobně větší bezpečí pro Vás a vaše blízké. Nabízíme vám několik základních rad pro bezpečnější domov:

 1. Při manipulaci s ohněm zbytečně neriskujte, nenechávejte oheň bez dozoru. Při kouření a odkládání nedopalku dávejte pozor na jeho dostatečné uhašení.
 2. Zamezte dětem přístup ke zdrojům ohně jako jsou zapalovače, sirky nebo hořlavé látky. Vysvětlete jim, že oheň je dobrý sluha ale zlý pán.
 3. Udržujte v řádném stavu elektroinstalaci, spotřebiče a plynové rozvody.
 4. Vhodně ukládejte hořlavé látky v souladu s pravidly jejich užívání, dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi a nikdy je nepoužívejte jako podpalovače.
 5. Buďte v domácnosti vybaveni funkčními hasicími prostředky jako jsou hasicí přístroje a hasicí spreje. Udržujte v dobrém technickém stavu zdroje vody.
 6. Předcházejte rozšíření případného požáru instalací požárních hlásičů. Elektronika je velmi často citlivější a rychlejší než člověk.
 7. Únikové cesty, chodby a schodiště udržujte volné tak, aby v případě nouze mohlo dojít k bezproblémové evakuaci a rychlému vedení hasebního zásahu.
 8. Nechte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny a kouřovody. Topidla a kotle udržujte v řádném technickém stavu.
 9. Žhavé a horké látky jako je rozpálený plech nebo žhnoucí popel ukládejte na bezpečné místo v dostatečné vzdálenosti od hořlavých látek.
 10. Při vybavování bytu a pořizování věcí investujte do kvalitnějších materiálů zaručujících nižší vznětlivost.

Co dělat při vzniku požáru

Pokud dojde k závažné situaci či vzniku požáru, okamžitě kontaktujte nejbližší požární služebnu nebo záchranáře na telefonních číslech 150 nebo 112. Vždy zachovejte chladnou hlavu a nepodléhejte panice. Nesnažte se uhasit velký požár vlastními silami. Nejdříve zachraňujte životy a potom teprve majetek. Při ohlašování požáru vždy první uveďte, co se stalo, kde k tomu došlo, a případně důležité okolnosti, které by mohly zefektivnit samotný zásah. Nakonec uveďte své jméno a kontakt.