NAČÍTÁM...

Systémy kontroly vstupu

PŘEHLED A KONTROLA POHYBU OSOB

Pro zajištění bezpečnosti a kontroly pohybujících se osob v objektu se využívají systémy pro kontrolu vstupu osob. Často se s nimi setkáte ve formě přístupových karet, terminálů na otisk prstu nebo docházkových systémů v práci. Chcete znát pohyb osob ve vašem objektu a zamezit vstupu do některých částí?

Vymezení oblastí s omezeným vstupem
Kontrola vstupujících osob
Vizuální kontrola příchozích osob
Zajištění docházky osob

KDE LZE VYUŽÍT SYSTÉMY KONTROLY VSTUPU

Kontrola vstupu do objektu

Lze zajistit vstup do objektu pouze pro vybranou skupinu osob. Kontrolu lze provádět jak na základě identifikace, tak pomocí vizuální kontroly před propuštěním do budovy.

Evidence využití služeb

Účtování různých služeb, půjčování movitých věcí nebo výdeje obědů. To vše může zajistit automatická identifikace osob. Zjednoduší tak fakturaci služeb nebo sníží jejich zneužívání.

Zajištění docházky

Zajistí pravidelnou a automatickou docházku zaměstnanců. Předzpracuje úkony pro výpočet mezd a přitom zajistí i omezený vstup do objektu, pokud je požadován.

Omezení vstupu do místností

Lze zajistit omezené vstupy do jednotlivých místností, hotelových pokojů nebo částí budov pouze pro vybrané osoby. Omezení vstupu lze podmiňovat například časem nebo zajistit automatickou evidenci vstupů pro další zpracování.

PŘÍKLADY POUŽITÍ KONTROLY VSTUPU

Kontrola vstupu nabízí rozsáhlé možnosti zajištění bezpečnosti objektu a samotné navázání na další systémy jako je kamerový nebo bezpečnostní systém.

  • Video-vrátné u vstupu do objektu
  • Identifikační terminál pro odemčení dveří
  • Docházkový systém evidence pracovní doby
  • Omezení vstupů do jednotlivých částí objektu
  • Identifikace pomocí otisku prstu
  • Identifikace pomocí čipu

ZNAČKY