NAČÍTÁM...

Vyhledávání odposlechů

HÁJÍME VAŠE SOUKROMÍ

Moderní technologie dospěli do bodu, jež nabízí velmi levné a dostupné získávání citlivých a utajovaných dat. Špionážní techniku lze pořídit běžně bez omezení na internetu již od pár set korun. Může se skrývat v běžně používaných produktech, aniž by majitel věděl, že je odposloucháván. Dochází tak k úniku citlivých údajů, jako jsou jednání o zakázkách, odposlechy soukromí a zasedacích místností. Je spousty možností, jak získávat citlivé údaje.

GSM moduly s odposlechy
Skryté kamery se záznamem
Trasování osob a vozidel
Skrytá komunikace

VYČISTÍME VÁŠ OBJEKT

S rozmachem odposlechů a skrytých kamer přichází i moderní nástroje pro zajištění bezpečí a soukromí. Nalezení odposlechu není jednoduchá činnost a vyžaduje spoustu velmi titěrné a zdlouhavé práce. Moderními analyzátory a důkladnou kontrolou vám odhalíme skryté štěnice a kamery. Zajistíme následný režimový předpis pro vyčištěné bezpečné místnosti a navrhneme opatření pro zajištění bezpečí a soukromí.

VYHLEDÁME ODPOSLECHY

Návrh technického opatření

Navrhneme a realizujeme technická opatření pro omezení vstupu osob do kritických částí objektu tak, aby nedošlo k vnesení rizika odposlechu

Příprava režimového předpisu

Připravíme podrobný postup, jak nakládat s vyčištěnou místností a minimalizovat tak riziko vnesení odposlechu při užívání místností.

Fyzická kontrola přítomnosti

Zajistíme důkladnou kontrolu veškerých možných částí a výbavy místnosti, které poskytují možnost skrytí odposlechu. Navrhneme taková opatření, aby se minimalizovala možnost umístění odposlechu.

Spektrální a elektronická kontrola

Elektronicky zkontrolujeme jakékoliv možnosti nebo přítomnost odposlechu a zjistíme, kde se případný odposlech nachází.