NAČÍTÁM...

Co je to zabezpečovací zařízení

Oblast zabezpečovacích systémů a ochrana majetku je velmi rozsáhlá a vyspělá oblast kterou zvládá jen málo odborníků. Dnes již nelze podomácku vyrobit nebo namontovat zabezpečovací systém v takové kvalitě v jaké je nabízen profesionálními firmami.

Je dobré, mít aspoň základní povědomí o tom, co znamenají jednotlivé termíny. Proto vám zde nabízíme malý slovník pojmů, s kterými se určitě setkáte při hledání kvalitní firmy, která zabezpečí váš domov. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny a snaží se vám přiblížit oblast použití.

Zabezpečovací zařízení

Zabezpečovací systém neboli zabezpečovací zařízení je zařízení pro zajištění ochrany objektu (bytu, budovy či jinak vymezeného prostoru) před vniknutím cizí osoby. Zabezpečovací zařízení se většinou skládá z několika částí. Nejběžnější částí bývají mechanické prvky ochrany. Za tyto prvky lze považovat například bezpečnostní zámek či bezpečnostní dveře, mříže a folie na skla. Další technicky vyspělejší částí můžou být elektronické prvky zabezpečení. Kombinací mechanických a elektronických prvků zabezpečení lze dosáhnout velmi spolehlivého a kvalitního zabezpečovacího systému.

Bezpečnostní dveře

Pod pojmem bezpečnostní dveře si můžeme představit na první pohled obyčejné dveře vybavené mechanickými bezpečnostními prvky. Základním bezpečnostním prvkem je jejich zesílená konstrukce bránící proražení či jinému mechanickému poškození. Bezpečnostní dveře jsou vybaveny uzamykacím systémem v několika různých bodech (vícebodové zamykání). Vícebodové uzamykání brání dveře proti vyražení a proti roztažení zárubní.
Dalším ochranným prvkem může být ochrana proti jejich vysazení ze zárubní. Ale ani ty nejlepší bezpečnostní dveře nejsou moc platné pokud nejsou vybaveny kvalitním bezpečnostním zámkem.

Bezpečnostní zámek

Bezpečnostní zámek musí být konstruován tak, aby maximálně komplikoval odemčení planžetou nebo odvrtáním běžnou vrtačkou. Zámek musí být konstruován tak, aby bránil provrtání zamykacího mechanismu. V neposlední řadě je nutné, aby zámek nešel rozlomit. Dohromady s kvalitním bezpečnostním zámkem by mělo být namontováno i kvalitní zámkové kování, které chrání zámek a nezpřístupňuje ho k neoprávněné manipulaci.

Bezpečnostní fólie

Okenní fólie je moderní prvek ochrany zdraví, majetku a zabraňuje úniku tepla skrze prosklenou plochu okna. Nejjednodušší cesta, jak vniknout do objektu, je skleněná plocha okna. Tomu lze zabránit bezpečnostní fólií.

Bezpečnostní fólie je tenká a není vidět ale je dostatečně pevná k tomu, aby zabránila průniku skrz okno. Je nalepena po celé ploše skla a při jeho rozbití udrží sklo pohromadě. Nelze ji běžným způsobem prorazit, roztrhnout ani roztavit. Ve většině případů je pevnější než rám okna. Zabrání tak průniku nepovolané osoby do objektu a pořezání o rozbité sklo.

Solární fólie je druhem okenní fólie. Není dostatečně pevná, aby zabránila průniku do objektu ale udrží rozbité sklo pohromadě tak, aby nedošlo ke zranění. Její hlavní funkcí je odraz tepelné energie nebo světla. Tím zabrání úniku tepla z objektu a poškození zboží ve výloze sluncem.

Privátní fólie chrání vaše soukromí před pohledy kolemjdoucích. Existují oboustranně neprůhledné privátní fólie které se používají ve většině případů do koupelen, šaten či na WC. Tyto fólie nahrazují bílou barvu natíranou na okna a působí mnohem estetičtějším dojmem. Další možností jsou zrcadlové fólie. Jsou poloprůhledné a z jedné strany zrcadlí okolní prostředí čímž zamezují pohledu skrze. Z druhé strany je sklo plně průhledné.

Elektronický zabezpečovací systém

Je soustava elektronických prvků (detektorů) reagujících na různé podněty vyvolané obvykle narušitelem. Prvky zabezpečovacího systému jsou zapojeny do bezpečnostní ústředny. Zde dochází k vyhodnocení podnětu.

Bezpečnostní ústředna

Bezpečnostní ústředna je mozkem bezpečnostního systém. Je zodpovědná za jakoukoliv událost vyvolanou některým z připojených čidel. Na tuto událost reaguje podle nastavení tak, že vyvolá akustický poplach, odešle SMS, zavolá nebo informuje pult centrální ochrany. Bezpečnostní ústředna je složité a technicky vyspělé zařízení, které je nutno pro správnou funkci odborně nastavit. Je schopna uchovávat záznamy o jednotlivých událostech, jako jsou příchod a odchod osob ze střeženého objektu a vyvolaných poplaších.

Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany (PCO) je služba se stálou obsluhou, ke kterému jsou připojeny zabezpečené objekty v okolí. Každý z připojených objektů automaticky hlásí svůj stav a nepřetržitý dozor může okamžitě reagovat na vzniklý poplach. Vzhledem k rychlosti reakce zásahové jednotky je tento způsob hlídání objektů velmi efektivní a dokáže být v narušeném objektu do několika minut. Za hlídání se platí měsíční poplatky provozovateli pultu.

Ovládání zabezpečovacího zařízení

Bezpečnostní systémy využívají k ovládání nejčastěji číselné klávesnice. Každá oprávněná osoba dostane přiřazen číselný kód, jímž může systém zapnout či vypnout. Tento kód je rozdílný pro každou osobu a zabezpečovacímu zařízení tak dovoluje rozeznat, o koho se jedná a do jakých prostor může být vpuštěn. Dále je možno, zejména pro starší osoby nebo děti, využít k ovládání čip nebo dálkový ovladač.

Tísňový hlásič

Tísňový hlásič nebo tísňové tlačítko je velmi účinné zařízení pro přivolání pomoci v nebezpečí. Lze si jej představit jako skryté tlačítko, které při stisku vyvolá poplach nebo zavolá bezpečnostní službu. Bezdrátové tlačítko lze schovat do kapsy a v případě nouze jej použít k zavolání pomoci. Tato možnost bývá velmi často využívána staršími lidmi, kteří si tímto způsobem mohou zavolat zdravotní pomoc v případě zdravotních komplikací, aniž by museli použít telefon.

Požární signalizace

Požární signalizaci neboli požární systém si lze představit jako několik většinou elektronických prvků reagujících na některý z prvotních jevů požáru. Elektronické prvky mohou reagovat například na kouř (nejsou vhodné do kuřáckých prostor), na zvýšenou teplotu nebo na chemickou změnu složení okolního vzduchu (unikající plyn). Pokud některý z elektronických prvků zaregistruje problém, předá informaci centrální ústředně a/nebo sám autonomně vyhlásí poplach.

Obranné spreje pro osobní bezpečnost

Obranné spreje jsou jedním z nejúčinnějších prostředků k obraně při napadení. Lze je mít vždy při sobě. Jejich malé rozměry a jednoduché použití vám dovolí útočníka zneškodnit. Obranné spreje jsou plněny slzotvornými plyny nebo přírodními substancemi. Spreje se slzotvornými plyny jsou označovány zkratkou CN nebo CS. Jsou většinou levnější ale mají podstatnou nevýhodu. Reagují až po několika sekundách. Pro osoby se sníženým prahem bolesti nebo osoby pod vlivem alkoholu nemívají zaručený efekt. Spreje s přírodními substancemi označované zkratkou OC jsou účinné okamžitě při styku se sliznicí. způsobují dušnost a dráždivý kašel. Tím působí i na osoby se sníženým prahem bolesti. Jsou také vhodné proti útoku zvířete a to včetně útočných plemen psů.

Kamerový systém

Kamerový systém, někdy nazývaný také jako průmyslová televize nebo uzavřený kamerový okruh, je zařízení pro sledování vybraných prostor jak za účelem ochrany tak za účelem kontroly. Kamerový systém lze rozdělit na dvě části. Na část monitorující (sledující) složenou z kamer a na část záznamovou. Záznamová část ukládá získaný obraz pro případné další použití. Záznamová část dovoluje případné obsluze na operátorském pracovišti sledovat dění na několika místech najednou. Příkladem může být doprava po městě nebo dozor v bankovních prostorech. Dnešní rozvinutá technika dokáže rozpoznat pohyb před kamerou a upozornit operátora či spustit záznam.

Napsat komentář